► WEBSITE: http://partyall9.com
► LIKE PAGE ĐỂ DOWNLOAD: https://goo.gl/MRkpxV
► Facebook: http://on.fb.me/16xr4hn | Twitter: http://bit.ly/1zVd4vb
► Link ảnh: http://bit.ly/1WEt5Na
► Soundcloud https://soundcloud.com/viestra/nonsto…
► DJ Viestra https://soundcloud.com/viestra/

TRACKLIST
01. (00:00 – 02:03) Faded – Kcv
02. (02:04 – 04:05) Danza Kuduro – Tino
03. (04:06 – 06:08) Fuck U – Tino
04. (06:09 – 10:16) Flashback – Tino
05. (10:17 – 13:16) ID – Tino
06. (13:17 – 15:59) Oh Yes – Linh Ku
07. (16:00 – 18:03) I’m Here For – Tino
08. (18:04 – 20:59) Em Muốn Anh Sống Sao (English version) – Tino
09. (21:00 – 23:44) Superman – Tino
10. (23:45 – 27:35) My Love – Stone
11. (27:36 – 30:04) Destination – Alex Gaudino
12. (30:05 – 36:23) Em Làm Gì Tối Nay – Tin’s
13. (36:24 – 39:59) Gini Gini Gini – Tino
14. (40:00 – 43:22) Netherlands – Tino
15. (43:23 – 45:39) Shimmy Shake – Tino
16. (45:40 – 49:02) Shisha – Tino
17. (49:03 – 51:17) ID – Tino
18. (51:18 – 53:33) Gentleman – Tino
19. (53:34 – 56:59) Tittle – Tino
20. (57:00 – 1:01:24) Làm Vợ Anh Nhé – Cjuno

► Các bạn muốn đăng nhạc lên Party All Night ? Vui lòng đăng nhạc lên website http://www.Partyall9.com hoặc gửi mail qua partyallnightvn@gmail.com nhé ^^

♥ Chúc bạn nghe nhạc vui vẻ! (。◕‿◕。) ♥

► Soundcloud https://soundcloud.com/vi-t-b-i-qu-c-…
► DJ Viestra Soundcloud https://soundcloud.com/vi-t-b-i-qu-c-…

source

35 COMMENTS

  1. nhạc lớn hơn chút nữa mới phê 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂👂💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣💙👣👣💙👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞👊👊👊👊👊👊👊👊👊👇✋👆👊👇👊👈👊👇☝👆👊👇👊✌☝👇👉👆👎✊☝👇👉👊👆👌👐☝👆👉👏☝👇👌👇👉✌☝👆👊👇👉👇☝✊👊✊👊✌👊✌👊✌👊👈☝👈☝👈☝👇👉👇👊✌✋✌✋✌✋✌👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊✊👊👍👌✋👌👍👌👍👌👍👌💟👌💟👌💟👌💟👌💟👌💟👌👍👌👍👌👍👌✋☝👇👊👊👊👊👇👊👇👊✌👎✊✋💞👊💟☝💟☝✊👉✌👊💞☝✌👉✌👊👇☝✌👉✊☝👇👊✌👌💟👌💞👉👇👋👆☝👋✊👊👊☝👊✌👊✌👊✌☝👇

LEAVE A REPLY